Zasady Wynajmu

Zasady korzystania z apartamentu

 • Właściciel bądź jego współpracownica prowadzi rezerwację apartamentu: honoruje rezerwacje opłacone zadatkiem w wys. 50 % uzgodnionej kwoty za pobyt kartą płatniczą lub przelewem.

 • Koszt anulowania/rezygnacji z pobytu w apartamencie przez Gościa stanowi 50 % uzgodnionej kwoty za pobyt (kwota wpłaconego zadatku)

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.30 w dniu wyjazdu. Klucze należy zwrócić w chwili wymeldowania się lub pozostawić po uzgodnieniu z obsługą w sejfiku zamocowanym przy wejściu do apartamentu

 • Z chwilą rozpoczęcia pobytu każdy Gość jest proszony o określenie i uzgodnienie z właścicielem czasu swojego pobytu.

 • Potwierdzona rezerwacja i niewykorzystanie całości obciąża Gościa w 100 % usługi noclegowej.

 • Należność za pobyt należy uregulować najpóźniej dzień przed przyjazdem do apartamentu. W przypadku płatności kartą – obiekt obciąży kartę Gościa pozostałą kwotą w momencie zameldowania

 • Z chwilą rozpoczęcia pobytu Gość może zostać obciążony depozytem w wysokości 500 zł.

 • Akceptujemy karty płatnicze: Visa, Mastercard, Maestro, American Express.

 • Opuszczenie apartamentu może nastąpić po godzinie 10.30 po uzgodnieniu z właścicielem o ile w danym dniu nie ma następnej rezerwacji. Może to nastąpić za dopłatą w wys. 30 zł za każdą godzinę przedłużonego pobytu. 

Regulamin porządkowy

 • Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu.

 • Osoby nie będące gośćmi Apartamentu „Dariusz” mogą przebywać w pokojach w godzinach 8.00-22.00.

 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00

 • Opuszczając apartament należy każdorazowo sprawdzić czy okna są zamknięte, zamykać drzwi na klucz.

 • Opuszczając apartament należy wyłączyć ogrzewanie i klimatyzację.

 • Za zgubienie klucza pobieramy opłatę w wysokości 500 zł, pilota do garażu 300 zł.

 • Przedmioty wartościowe powinny być złożone w sejfiku. Odpowiedzialność właściciela apartamentu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

 • W apartamencie ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Gości obowiązuje zakaz palenia, a także używania grzałek i innych urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Ograniczenie powyższe nie obejmuje używania maszynki do golenia. Zakaz palenia obowiązuje również w holu i hali garażowej. Miejsce do palenia znajduje się na balkonie.

 • Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym mieszkańcom budynku. Możemy odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w apartamencie, zostaną odesłane na adres przez gościa wskazany – na Jego koszt . W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przechowamy te przedmioty przez 1 miesiąc.

 • Pomieszczenie na odpady znajduje się na terenie osiedla wychodząc z wejścia głównego budynku dwukrotnie skręcając w prawo.

 • Telefon właściciela apartamentu i współpracownicy:

  + 48 514 744 373  Magda (do godz. 22.00).
  +48 501 144 058 Dariusz (do godz. 22.00).